Сенім телефоны
Телефон доверия
110
Телефон доверия
110
Сенім телефоны
Мәзір
X
Зейнетақымен қамтамасыз ету

1. Зейнетақымен қамтамасыз етуді реттейтін негізгі нормативтік-құқықтық актілері:

1) Қазақстан Республикасының 2013 жылғы 21 маусымдағы «Қазақстан Республикасында зейнетақымен қамсыздандыру туралы» № 105-V Заңы.

2) Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2013 жылғы 31 желтоқсандағы «Әскери қызметшiлерге, арнаулы мемлекеттік және құқық қорғау органдарының, мемлекеттік фельдъегерлік қызмет қызметкерлеріне, сондай-ақ әскери немесе арнаулы атақтар, сыныптық шендер алу және нысанды киiм киiп жүру құқықтары 2012 жылғы 1 қаңтардан бастап жойылған адамдарға зейнетақы төлемдерiн тағайындау және оларды жүзеге асыру қағидаларын бекiту туралы» № 1500 қаулысы.

 

2. Байланыс телефондары:

- Муталина Динара Сериковна - 76-26-38;

- Сапаров Руслан Сабитович - 76-26-42.

 

Әскери қызметшiлерге, арнаулы мемлекеттік
және құқық қорєау органдарының, мемлекеттік
фельдъегерлік қызмет қызметкерлеріне,
сондай-ақ арнаулы атақтар, сыныптық шендер
алу және нысанды киiм киiп жүру құқықтары
2012 жылєы 1 қаңтардан бастап жойылған
адамдарға зейнетақы төлемдерiн тағайындау
және оларды жүзеге асыру қағидаларына
1-қосымша

______________________________________
(еңбек сіңірген жылдары үшін зейнетақы төлемдерін тағайындайтын мемлекеттік органның атауы)         

Еңбек сіңірген жылдары үшін зейнетақы төлемдерін тағайындау (қайта бастау) туралы өтініш индексі ____________ _________________________________ облысы/қаласы _______________ қаласы (ауданы) ______________________________ ауылы
___________ көшесі (шағын ауданы) ______ үй ____ пәтер тел. ____________ мекенжайы бойынша тұратын _____________________________
(өтініш берушінің әскери (арнаулы) атағы, сыныптық шені, біліктілік сыныбы, тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)

Банктің атауы ________________ Банктегі (карт) шоты ________________
Байланыс бөлімшесi _________________________________________________
Менің жеке сәйкестендіру нөмірім (ЖСН) _____________________________
Жеке басын куәландыратын құжат: № __________________________________
Қашан және кім бердi ______ жылғы «____» _________ _________________
Маған еңбек сіңірген жылдарым үшін зейнетақы төлемдерін тағайындауды (қайта бастауды) сұраймын.
Бұдан бұрын еңбек сіңірген жылдары үшін зейнетақы алдым
_______________ (қазіргі уақытта аламын немесе енді тағайындалды)
  (иә, жоқ)
____________________________________________________________________
(қай мемлекеттік органнан және еңбек сіңірген жылдары үшін қандай зейнетақы мөлшері, ал егер төлеу тоқтатылған болса, онда қай уақыттан)
Өтінішке қоса беремін: _____________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Өтініш берушінің қолы ______________ 20___ жылғы «_____» ___________
Өтініш 20___ жылғы «____» ______________ қабылданды.
Құжаттарды қабылдаған адамның тегі, аты, әкесінің аты (бар болса), лауазымы және қолы: ___________
____________________________________________________________________
Мемлекеттік қызметке әскери (арнаулы) атақ, сыныптық шен, біліктілік сынып бере отырып қабылданған кезде, сондай-ақ тіркелген мекенжайым өзгерген кезде ол туралы зейнетақы төлемдерін тағайындаған мемлекеттік органға бес күн мерзімде, ал Қазақстан Республикасының басқа әзірлеріне және Қазақстан Республикасынан тыс жерлерге тұрақты тұруға кеткен кезде дереу хабарлауға міндетті екендігім туралы хабардармын.
Төлем тағайындау үшін қажетті дербес деректерімді жинауға және іздеуге келісім беремін.
Өтініш берушінің қолы __________ 20__ жылғы «____» _________________

Дата публикации: 05.05.2017